Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu