ZMENA- Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2019

V prílohe je zverejnená Zmena v Pláne činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2019. 

 

Zmena - Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac Január 2019