Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce - pozvánka na verejné prerokovanie

Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce - pozvánka na verejné prerokovanie

Obec Belá nad cirochou zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 4 platného územného plánu obce.

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O Belá nad Cirochou č. 4 a pozvánku na verejné prerokovanie je v prílohe:

 

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov UPN-O č. 4.pdf (1466258)

 

Zmeny, ktoré sú navrhované sú zverejnené na stránke obce:

 

www.belanadcirochou.sk/uzemny-plan/