Zmeny územného plánu č. 5 - oznámenie a pozvánka na verejné prerokovanie