Zmeny v plánovanej činnosti vo Vojenskom obvode VALAŠKOVCE na mesiac Marec 2019

Zmeny v „Harmonograme vojenských cvičení na území vojenských obvodov“ na mesiac MAREC 2019

 

Pôvodná plánovaná činnosť :

28.marec 2019 v dobe            07:00 – 14:00 hod.

29.marec 2019 v dobe            neplánované

 

Nová plánovaná činnosť :

28.marec 2019 v dobe         07:00 – 18:00 hod.    

29.marec 2019 v dobe         08:00 – 12:00 hod.