Znovuzrodenie beľanského kamenára

Dňa 1.10.2011 sa v spoločenskej sále Obecného domu konalo podujatie s názvom „Znovuzrodenie beľanského kamenára“. Cieľom tohto podujatia bolo pripomenutie si erbu obce Belá nad Cirochou a tiež toho, ako vznikol. Pri koncipovaní návrhu obecného erbu sa vychádzalo z odtlačku nedatovaného typária zachovaného na písomnosti z roku 1848 uloženého v zemskom župnom archíve v  Sátoraljaújhely.

Popis erbu: V červenom štíte na zlatej pažiti položený strieborný antický stĺp, za nim stojaci strieborno odetý kamenár v zlatej zástere a klobúku, so strieborným kladivom na zlatej rukoväti, z pravého okraja štítu vyrastá strieborné skalnaté bralo. Kamenárske remeslo v obci nemá dlhšiu tradíciu a jeho prítomnosť a rozmach sú zreteľné len na prelome 18. a 19. storočia, kedy sa v okolitých obciach a mestečkách budovali panské sídla – kaštiele, ako aj sakrálne stavby. Zámerom starostu obce je teda „znovuzrodenie“ kamenára, ktorý je vyobrazený v erbe obce a vybudovanie sochy kamenára a jej umiestnenie na verejnom priestranstve v obci.

Súčasťou tohto podujatia bolo aj výstava výtvarných a sochárskych diel umelcov z dvanástich krajín, ktorí sú hosťami 18. ročníka medzinárodného výtvarného festivalu v Snine. Tento festival už tradične usporadúva akad. maliar Andrej Smolák. Podujatia sa zúčastnil aj rodáci z Belej a to p. Pavol Mitro, ktorý prezentoval svoje výtvarné diela, Mgr. art. Marián Straka, ktorý porozprával o svojej sochárskej tvorbe, Mgr. Renáta Bednárová a PaedDr. Marek Štutika.

Spomedzi vystavovaných obrazov pútal najväčšiu pozornosť obraz maliara Vladimira Latynceva z Ruska, ktorý v predchádzajúcom týždni namaľoval obraz nášho kostola.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com