Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, alebo elektronickou poštou na adresu: obecbelanadcirochou@gmail.com .