Zvozový kalendár na rok 2014

Zber komunálneho a separovaného odpadu – rok 2014
 


KOMUNÁLNY  ODPAD  –  štvrtok v párnom týždni

 

PET FĽAŠE  - 25.02., 18.03., 22.04., 17.06., 15.07., 17.09.,18.11., 17.12..

SKLO  - ­ 23.04.,23.07., 25.11..

ZMIEŠANÉ   PLASTY a PET FĽAŠE – 30.01., 27.05., 28.08., 31.10..

ELEKTRO ODPAD a KOVOVÉ OBALY ­ -  30.05., 08.08..

PAPIER ­ - 11.03., 24.10..
 

Spôsob triedenia odpadu:

Kovové obaly – plechovky od alko a nealko nápojov – pred  uložením je potrebné

plechovky stlačiť. Nezbierajú sa kovové obaly s iným obalom.

Papier – noviny, časopisy, zošity, katalógy, knihy bez tvrdých obalov, poskladané

kartónové  krabice.  Nezbiera  sa  papier  špinavý  a  mastný,  fólie,  celofán,  obaly  z

masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak)

PET  fľaše  –  plastové  fľaše  od  nealkoholických  nápojov  –  zlisujte  stlačením.

Nezbierajú sa plastové fľase od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže  a pod.

Sklo – prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité. Do vriec nevhadzujte

porcelán,  zrkadlá, kameninu,  autosklo, drôtené sklo, slobetón,  žiarovky  a  žiarivky,

sklo kombinové s iným materiálom.

Zmiešané  plasty ­ - fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, tašky, obaly od jogurtov,

misky,  prepravky,  plastové stoličky,  plastové  hračky,  obaly  od  drogérie,  fľaše  od

aviváže  a  čistiacich  prostriedkov.  Do  vriec  nevhadzujte  plastové  fľaše  od  olejov,

podlahové  krytiny,  znečistené  plasty,  laminát,  tetrapak,    matrace,  hygienické

potreby, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén.

Elektronický  odpad ­ - biela  a  čierna  technika, spínače,  televízory,  počítače,  hi­fi

technika.  Musí  byť  vcelku,   s  elektronickými  časťami.  Nezbierajú sa  vyhrievacie

telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com