Aktuality

„Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch” – podpis zmluvy

Obec Belá nad Cirochou, ako vedúci partner projektu „Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch”, v termíne 13.01.2020 podpísala Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.  Zmluva stanovuje podmienky, za...
Celý článok

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com