Aktuality

„Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch” – podpis zmluvy

Obec Belá nad Cirochou, ako vedúci partner projektu „Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch”, v termíne 13.01.2020 podpísala Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.  Zmluva stanovuje podmienky, za...
Celý článok