Partneri projektu

Vedúci partner projektu:
Obec Belá nad Cirochou
 
Partner 1: 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 
Partner 2:
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina
 
Partner 3:
Štátna ochrana prírody SR

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com