Spevácka skupina Cimbor

Spevácka skupina Cimbor vznikla v obci Belá nad Cirochou v roku 2016, na podnet iniciatívnych ľudí z obce a pána starostu Jána Vajdu. Skupina spieva zemplínske ľudové piesne z regiónu. Vedúcou skupiny je Katarína Rondziková, hudobný sprievod na akordeóne - Radoslav Rondzik.
 
 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com