Verejné obstarávanie -Profil verejného obstarávateľa

Obec Belá nad Cirochou je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Obec zriaďuje na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Belá nad Cirochou

Sídlo: Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou

Štatutárny zástupca: Ján Vajda, starosta obce

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 22420532/0200

IČO: 00322814

DIČ: 2020794435

Telefón: 057/7683126

Fax: 057/7683126

webová stránka: www.belanadcirochou.sk

e-mail: obecbelanadcirochou@gmail.com

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com