Podlimitné zákazky od 1.7.2013

P.č Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku Výsledok VO Informácie podľa § 49a)
1. Nákup multifunkčného stavbeného stroja Podlimitná metóda 18.11.2013 09.12.2013 08.01.2014

Kúpna zmluva

KLC, s.r.o, Lučenec

Informácia § 41 ods. 1.pdf (48405)


Informácia § 136 ods. 9.pdf (45602)