Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Zrealizovanie verejných obstarávaní

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Stavebný dozor - Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou

 
Zverejnené dňa: 30.08.2019

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou

 
 
Zverejnené dňa: 30.08.2019

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie Vybudovanie zariadení sociálnych služieb seniorov v obci Belá nad Cirochou

 
Zverejnené dňa: 17.05.2019
 

Zákazky s nízkou hodnotou od 1.7.2013

P.č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky

Pracovisko-

miesto dodania

1. Oprava MK Belá nad Cirochou 45233142-6 16.09.2013 13.08.2013 30.07.2013

Výzva na predkladanie ponúk.doc (41472)

Belá nad Cirochou - opravaMK Zadanie.xls (32256)

02.08.2013 Intravilán obce Belá nad Cirochou
2. Terénne úpravy MK v obci Belá nad Cirochou

45000000-7

16.09.2013 22.08.2013 02.08.2013

Výzva na predkladanie ponúk –II.doc (41984)

Belá nad Cirochou - terénne úpravy zadanie.xls (29696)

05.08.2013 Intravilán obce Belá nad Cirochou
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Názov zákazky

"Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce"

WB_Výzva

WB_Cenový_návrh

WB_ČV_uchádzač

Test_splnenia_TP