Zákazky s nízkou hodnotou od 1.7.2013

P.č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky

Pracovisko-

miesto dodania

1. Oprava MK Belá nad Cirochou 45233142-6 16.09.2013 13.08.2013 30.07.2013

Výzva na predkladanie ponúk.doc (41472)

Belá nad Cirochou - opravaMK Zadanie.xls (32256)

02.08.2013 Intravilán obce Belá nad Cirochou
2. Terénne úpravy MK v obci Belá nad Cirochou

45000000-7

16.09.2013 22.08.2013 02.08.2013

Výzva na predkladanie ponúk –II.doc (41984)

Belá nad Cirochou - terénne úpravy zadanie.xls (29696)

05.08.2013 Intravilán obce Belá nad Cirochou