Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 6 ÚP obce Belá nad Cirochou

Príloha_1
Príloha_2b_Situacia_vyznacenie_lokalit
Priloha_2a_Zadavaci_dokument_ZaD_6
priloha_2c_uznesenie
priloha_3_navrh_zmluvnych_podmienok
priloha_4_ cestne_ vyhlasenie_ uchadzacov
Výzva_na_predkladanie_ponúk

Zverejnené dňa 27. 1. 2021

Výzva na predkladanie ponúk - Technická vybavenosť ul. A. Burika - vypracovanie PD pre územné rozhodnutie

Výzva na predkladanie ponúk Technická vybavenosť Ul. A. Burika PD
Príloha 1
Príloha 2 Situácia
Príloha 3 ZoD
Príloha 4 Čestné vyhlásenie uchádzačov

 

Zverejnené dňa 16. 9. 2020

Výzva na predkladanie ponúk - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti obce Belá nad Cirochou

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1
Príloha 2a Zadanie chodník
Príloha 2b Zadanie zastávky
Príloha 2c Rekapitulácia objektov
Príloha 3a PD chodník
Príloha 3b PD autobusové zastávky
Príloha 4 Návrh ZoD
Príloha 5 Čestné vyhlásenie uchádzačov

Zverejnené dňa: 22. 7. 2020

 

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia MK

Príloha 1 - Dotazník MK
Príloha 2 - Výkaz výmer
Príloha 3 - Návrh ZoD
Príloha 4 - Čestné vyhlásenie uchádzačov
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia MK

 

Výzva na predkladanie ponúk - Nabíjacia stanica

Výzva na predkladanie ponúk - nabíjacia stanica
Dotazník návrh na plnenie - Príloha 1
Výkaz výmer - Príloha 2
Návrh zmluvných podmienok - Príloha 3
Vyhlásenie - Príloha 4
Projekt TS - Príloha 5a
Projekt výkresy - Príloha 5b


Zverejnené dňa: 16. 4. 2020
 

Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk PD
Príloha 1 - Drieňová
Príloha 2 - Situácia Drieňová

Zverejnené dňa: 23. 3. 2020

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky - Združená vodovodná a kanalizačná prípojka 

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Združená_vodovodná_a_kanalizačná_prípojka_PD
Príloha 1 Návrh na plnenie
Príloha 2 Situácia

Zverejnené dňa: 14. 2. 2020

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky - Ul. Andreja Burika - technická vybavenosť
Výzva na predkladanie ponúk PD - technická vybavenosť - Ul. Andreja Burika
Zverejnené dňa: 27. 1. 2020

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Zrealizovanie verejných obstarávaní

 

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Stavebný dozor - Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou

 
Zverejnené dňa: 30.08.2019

 

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou

 
 
Zverejnené dňa: 30.08.2019

 

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie Vybudovanie zariadení sociálnych služieb seniorov v obci Belá nad Cirochou

 
Zverejnené dňa: 17.05.2019
 

Zákazky s nízkou hodnotou od 1.7.2013

P.č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky

Pracovisko-

miesto dodania

1. Oprava MK Belá nad Cirochou 45233142-6 16.09.2013 13.08.2013 30.07.2013

Výzva na predkladanie ponúk.doc (41472)

Belá nad Cirochou - opravaMK Zadanie.xls (32256)

02.08.2013 Intravilán obce Belá nad Cirochou
2. Terénne úpravy MK v obci Belá nad Cirochou

45000000-7

16.09.2013 22.08.2013 02.08.2013

Výzva na predkladanie ponúk –II.doc (41984)

Belá nad Cirochou - terénne úpravy zadanie.xls (29696)

05.08.2013 Intravilán obce Belá nad Cirochou

"Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce"

WB_Výzva

WB_Cenový_návrh

WB_ČV_uchádzač

Test_splnenia_TP

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com