Opustili nás - smútočné oznámenia

Základom mojej radosti je súhlas s tým, že raz opustím tento pozemský život pre druhý, večný… Vedomie, že spokojne môžem zavrieť oči a stretnúť sa s Kristom, je vo mne prameňom radostí. Súhlasom so smrťou vyvrie v nás prameň života.“ 
Roger Louis Schütz-Marsauche
_____________________________________

Smútočné oznámenia sú zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho zverejnením, resp. ho nahlási na Matričný úrad Belá nad Cirochou.

 
 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com