Opustili nás - smútočné oznámenia

Základom mojej radosti je súhlas s tým, že raz opustím tento pozemský život pre druhý, večný… Vedomie, že spokojne môžem zavrieť oči a stretnúť sa s Kristom, je vo mne prameňom radostí. Súhlasom so smrťou vyvrie v nás prameň života.“ 
Roger Louis Schütz-Marsauche
_____________________________________

Smútočné oznámenia sú zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho zverejnením, resp. ho nahlási na Matričný úrad Belá nad Cirochou.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com