Menu
Fotogaléria
Cirkev

BELÁ NAD CIROCHOU, Dekanát Snina, Košická arcidiecéza, 
 
Kostol Najsv. Srdca Ježišovho (1912, 1. 6. 1990, 25. 9. 2004)
 
FARNOSŤ (ZNOVU) ZALOŽENÁ: 1. 6. 1990, farnosť existovala už od r. 1778 do r. 1782, kedy sa stala filiálkou Sniny, pravdepodobne od r. 1333 do r. 1778 bola dnešná farnosť filiálkou farnosti Dlhé nad Cirochou.Kostol
 
V kanonickej vizitácii, ktorú vykonal vo farnosti Dlhé nad Cirochou jágerský biskup Karol Eszterházi dňa 14. júna 1773 je už zmienka o tom, že v Belej nad Cirochou bola v roku 1769 postavená kaplnka s biskupským dovolením a z iniciatívy a financovania grófky Terezy Zichyovej. Okrem kaplnky v roku 1773 v Belej už stála aj zvonica. Po výstavbe kostola v obci v roku 1912 bol z malej zvonice prenesený do kostolnej veže malý zvon. Okrem neho boli zaobstarané ešte dva zvony. Tie však vo veži neostali dlho. Boli použité na vojnové účely. V roku 1925 boli do veže kostola nainštalované dva nové zvony a od tých čias sa nachádzajú vo veži dnes už farského kostola tri zvony. Každý z nich nesie vlastné meno. Panne Márii je zasvätený malý zvon. Stredný je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi a veľký Božskému srdcu Ježišovmu.
 
Túžba veriacich v Belej nad Cirochou mať vlastný kostol sa zrealizovala až v 20. storočí. V roku 1912 tu bol postavený kostol, zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Veľkú zásluhu na jeho postavení má vtedajší sninský farár a dekan humenského dekanátu Andrej Lehoczky.
 
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1912 bol neogotický. Bola to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a pseudogotickou rebrovou klenbou. V roku 1923 bol kostol vymaľovaný. Túto prácu vykonal jeden z vynikajúcich maliarov tej doby Max Kurth. V kostole boli tri neogotické oltáre: Hlavný oltár, Pravý bočný oltár Sv. rodiny a Ľavý bočný oltár Ružencovej Panny Márie.
 
Prestavba kostola 1962 - 1964
 
Po druhej svetovej vojne, keď došlo k nárastu obyvateľov obce, kostol kapacitne už nestačil. V obci nebývali sv. omše každú nedeľu a tak veriaci museli chodiť často na bohoslužby do farského kostola v Snine. Aj napriek ťažkým časom za vlády komunistického režimu sa veriaci obce rozhodli k odvážnemu kroku, a to k rozšíreniu pôvodného kostola. Veľa pozitívnej práce v tom čase vo farnosti vykonal pán farár Ladislav Bartko. Počas jeho pôsobenia bola z jeho iniciatívy postavená nová farská budova v Snine a nový kostol v obci Zemplínske Hámre zasvätený sv. Jozefovi, robotníkovi (1957). Iniciátorom prestavby kostola v Belej bol vtedajší kaplán v Snine vdp. Vendelín Korínek, ktorý podnietil skupinu chlapov z Belej spolu s miestnym architektom pánom Jánom Ferkom k prebudovaniu kostola. Celá akcia sa konala bez štátneho súhlasu, a tak dôsledky nedali na seba dlho čakať. Pán kaplán Korínek bol preložený a viacerí občania obce boli podrobení policajnému výsluchu. Bol vydaný prísny zákaz pokračovať v stavbe. Príslušníci polície cez deň strážili stavenisko, no len čo odišli nastúpilo množstvo remeselníkov a robotníkov. Stavalo sa v noci za pomoci elektrického osvetlenia. Aj napriek mnohým prekážkam zo strany štátnych úradov bol kostol postavený v rekordnom čase - počas necelých dvoch rokov 1962-1964.
 
Začiatkom 70-tych rokov bola prevedená farebná maľba kostola, na ktorú prispela rodina Andreja Čižmára a jeho manželka Zuzana z USA. V 80-tych rokoch už však bola maľba kostola značne poškodená a pri obnove interiéru došlo aj k premaľovaniu kostola.
 
Po zriadení samostatnej farnosti v roku 1990 sa Kostol Božského Srdca Ježišovho stal farským kostolom.Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farári:
Vdp. Stanislav Palenčár     od 1. 7. 1990  do 30. 6. 2002
 
Vdp. Aurel Halajčík            od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2015
 
Vdp. Martin Frena              od 1. 7. 2015                         
 
Kapláni:
Vdp. Jozef Vasiľ                  od 1. 7. 1998   do 30. 6. 2000
 
Vdp. Stanislav Ferčák        od 1. 7. 2000  do 30. 6. 2001
 
Vdp. Emil Ragan                 od 1. 7. 2001   do 30. 6. 2003
 
Vdp. Dominik Macák          od 1. 7. 2003  do 30. 6. 2004
 
Vdp. Miroslav Turčík           od 1. 7. 2004  do 30. 6. 2006
 
Vdp. Peter Dzielawski        od 1. 7. 2006  do 30. 6. 2007
 
Vdp. Ján Hudák                  od 1. 7. 2007  do 30. 6. 2009
 
Vdp. Miroslav Turák           od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012
 
Vdp. Peter Rusnák             od 1. 7. 2012  do 30. 6. 2015
 
Vdp. Radoslav Gönci         od 1. 7. 2015  do 30. 6. 2019
 
Vdp. Peter Kuriško       od 1. 7. 2019