Voľby do orgánov samosprávy obcí

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.8.2022
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností
Detail dokumentu
Dátum 4.8.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností
4.8.2022
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Detail dokumentu
Dátum 4.8.2022
Názov Oznámenie o počte obyvateľov obce
22.7.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 22.7.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
20.7.2022
Oznam o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznam o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie
20.7.2022
Oznam o delegovaní členov do Miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznam o delegovaní členov do Miestnej volebnej komisie
20.7.2022
Oznámenie o predkladaní kandidátnych listín
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznámenie o predkladaní kandidátnych listín
20.7.2022
Oznámenie o menovaní zapisovateľky MVK
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznámenie o menovaní zapisovateľky MVK
20.7.2022
Informácia o spôsobe hlasovania
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Informácia o spôsobe hlasovania
20.7.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený