Menu
Fotogaléria
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad CirochouŠkola v Belej nad Cirochou má dlhoročnú tradíciu. Vznikla už v roku 1848 ako rímskokatolícka škola. V roku 1911 bola postavená nová budova Rímskokatolíckej ľudovej školy v Belej nad Cirochou, a to z prostriedkov cirkevnej obce. Po druhej svetovej vojne prestala byť škola cirkevnou a výchovno-vzdelávací proces bol pod patronátom štátu. Škola niesla názov národná škola.
 
V roku 1967 bola odovzdaná do užívania nová budova školy, ktorá sa skladá zo šiestich pavilónov. Do roku 1976 to bola základná deväťročná škola a od roku 1976 základná škola.
 
V roku 2002 sa škola stala právnou subjektivitou spolu s materskou školou a s názvom „Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou“.  
 
Dňa 1. 9. 2004  sa škola zaradila do siete cirkevných škôl, keď prešla pod nového zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo  Košice. Od tohto dňa už nesie názov: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou

Viac informácií nájdete na stránke: https://czsbelanc.edupage.org/