Menu
Fotogaléria
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená najmä na zabezpečenie:
a) nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) základného vybavenia domácnosti – a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu,
c) zakúpenia školských potrieb,
d) mimoriadnych liečebných nákladov.


Jednorazovú dávku na úhradu mimoriadnych výdavkov uvedených v § 3 ods. 2 tohto VZN možno poskytnúť v maximálnej výške nasledovne:
a) pre jednotlivca do 40,00 Eur,
b) pre dvojicu bez detí do 80,00 Eur,
c) pre rodinu s 1 až 3 deťmi do 120,00 Eur,
d) pre rodinu so 4 a viac deťmi do 160,00 Eur.