Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.7.2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby Rozšírenie NN siete, Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby Rozšírenie NN siete, Belá nad Cirochou
14.7.2022
Oznámenie verejnou vyhláškou, stavba Belá nad Cirochou - NN a DP z TS4, TS5, TS7, TS10
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.7.2022
Dátum zvesenia 15.8.2022
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou, stavba Belá nad Cirochou - NN a DP z TS4, TS5, TS7, TS10
31.5.2022
Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021
27.5.2022
Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia mosta cez Barnov potok" - 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2022
Dátum zvesenia 4.6.2022
Názov Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia mosta cez Barnov potok" - 2
23.5.2022
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2022
Dátum zvesenia 23.6.2022
Názov Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021
23.5.2022
Návrh - Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2022
Dátum zvesenia 23.6.2022
Názov Návrh - Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
20.5.2022
Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla, Objekty: SO 01 - Pavilón MV1 a SO 06 - Pavilón U2/2, zateplenie“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.5.2022
Dátum zvesenia 1.6.2022
Názov Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla, Objekty: SO 01 - Pavilón MV1 a SO 06 - Pavilón U2/2, zateplenie“
18.5.2022
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2022
Dátum zvesenia 3.6.2022
Názov Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor Belá nad Cirochou
13.5.2022
Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ BARNOV POTOK“
13.5.2022
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou
13.4.2022
Výzva na predkladanie ponúk: "Dodanie tovaru a poskytnutie služby – Verejný automatizovaný externý defibrilátor"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2022
Dátum zvesenia 22.4.2022
Názov Výzva na predkladanie ponúk: "Dodanie tovaru a poskytnutie služby – Verejný automatizovaný externý defibrilátor"
12.4.2022
Individuálna výročná správa obce Belá nad Cirochou za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2022
Dátum zvesenia 30.4.2022
Názov Individuálna výročná správa obce Belá nad Cirochou za rok 2021
8.4.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Zberný dvor Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2022
Dátum zvesenia 30.4.2022
Názov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Zberný dvor Belá nad Cirochou
4.4.2022
Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy za účelom zriadenia kuchyne"
30.3.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BELÁ NAD CIROCHOU č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.3.2022
Dátum zvesenia 14.4.2022
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BELÁ NAD CIROCHOU č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
23.3.2022
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá nad Cirochou č. 04-2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2022
Dátum zvesenia 23.4.2022
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá nad Cirochou č. 04-2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
22.3.2022
Pozvánka OZ 29.03.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Pozvánka OZ 29.03.2022
4.3.2022
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou (1. vypracovanie)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou (1. vypracovanie)
1.3.2022
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 - z 28.2.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2022 - z 28.2.2022
28.2.2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Návrh rozpočtu obce na rok 2022