Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
3.4.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n C - Zemplínske Hámre - úprava VN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2024
Dátum zvesenia 3.5.2024
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n C - Zemplínske Hámre - úprava VN
Popis Oznámenie verejnou vyhláškou, Stavba V-422, Belá n C - Zemplínske Hámre - úprava VN stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
25.3.2024
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Belá nad Cirochou za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Dátum zvesenia 25.3.2024
Názov Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Belá nad Cirochou za rok 2023
Popis Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Belá nad Cirochou za rok 2023
22.3.2024
Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2024
Dátum zvesenia 8.4.2024
Názov Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Popis Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22.3.2024
Návrh VZN č.01/2024 o nájme nebytových spoločenských priestorov obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.3.2024
Dátum zvesenia 8.3.2024
Názov Návrh VZN č.01/2024 o nájme nebytových spoločenských priestorov obce Belá nad Cirochou
Popis Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Belá nad Cirochou č.01/2024 o prenájme nebytových spoločenských priestorv obce Belá nad Cirochou.
Prílohy
48f96_vzn.pdf
20.3.2024
NÁVRH- Záverečný účet obce Belá nad Cirochou za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2024
Dátum zvesenia 20.3.2024
Názov NÁVRH- Záverečný účet obce Belá nad Cirochou za rok 2023
Popis NÁVRH -Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2023
20.3.2024
Rozpočtové opatrenie č. 1/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2024
Dátum zvesenia 20.3.2024
Názov Rozpočtové opatrenie č. 1/2024
Popis Rozpočtové opatrenie č.1/2024 zo dňa 20.04.2024
14.3.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov podľa §47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Dátum zvesenia 14.3.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov podľa §47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z.
Popis V súlade s ustanovením §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s. oznámiť , plánovaný výrub drevín/krovitých porastov . V rámci výrubu drevín/krovitých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.
28.2.2024
Informácia o začatých správnych konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Dátum zvesenia 6.3.2024
Názov Informácia o začatých správnych konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny
Popis Informácia o začatých správnych konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
26.2.2024
Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2024
Dátum zvesenia 26.2.2024
Názov Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2023
Popis V prílohe sú zverejnené údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2023
21.2.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov SO 08 - Spevnené plochy a komunikácia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov SO 08 - Spevnené plochy a komunikácia
Popis Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov SO 08 - Spevnené plochy a komunikácia
21.2.2024
Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.2.2024
Dátum zvesenia 7.3.2024
Názov Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Popis Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
9.2.2024
Stavebné povolenie, Belá nad Cirochou, Vihorlatská, VN, TS, NN, Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.2.2024
Dátum zvesenia 24.2.2024
Názov Stavebné povolenie, Belá nad Cirochou, Vihorlatská, VN, TS, NN, Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Popis Stavebné povolenie na stavbu Belá nad Cirochou, Vihorlatská, VN, TS, NN stavebníka Východoslovenská distribučná a.s. Košice
7.2.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.02.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.2.2024
Dátum zvesenia 15.2.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.02.2024
6.2.2024
Informácia o začatých správnych konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2024
Dátum zvesenia 13.2.2024
Názov Informácia o začatých správnych konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny
Popis Informácia o začatých správnych konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Žiadosť o výrub dreviny
29.1.2024
Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.1.2024
Dátum zvesenia 13.2.2024
Názov Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Popis Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.1.2024
Verejná vyhláška, Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ul. A. Burika, Belá nad Cirochou, 1. etapa, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.1.2024
Dátum zvesenia 13.2.2024
Názov Verejná vyhláška, Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ul. A. Burika, Belá nad Cirochou, 1. etapa, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
Popis Verejná vyhláška, Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ul. A. Burika, Belá nad Cirochou, 1. etapa, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
23.1.2024
Oznámenie o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 13.2.2024
Názov Oznámenie o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
Popis Oznámenie o správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK"
8.1.2024
Územné rozhodnutie, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.1.2024
Dátum zvesenia 23.1.2024
Názov Územné rozhodnutie, Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Popis Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie na stavbu "Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou"
11.12.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania "Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, Ul. A. Burika, Belá nad Cirochou, 1. etapa, verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Dátum zvesenia 27.12.2023
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania "Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, Ul. A. Burika, Belá nad Cirochou, 1. etapa, verejná vyhláška
Popis Verejná vyhláška Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, Ul. A. Burika, Belá nad Cirochou, 1. etapa Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou + pozvanie na ústne pojednávanie
7.12.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ 12.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Dátum zvesenia 12.12.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 12.12.2023