Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.11.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2022
Dátum zvesenia 22.11.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
18.11.2022
Návrh-VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Návrh-VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
18.11.2022
Návrh-VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o nakladaní s KO a DSO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 22.12.2022
Názov Návrh-VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o nakladaní s KO a DSO
18.11.2022
NÁVRH-VZN č. 4/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH-VZN č. 4/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
18.11.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 18.11.2022
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou
16.11.2022
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Belá nad Cirochou z dôvodu osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 2.12.2022
Názov Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Belá nad Cirochou z dôvodu osobitného zreteľa
14.11.2022
Informácia o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2022 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 22.11.2022
Názov Informácia o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2022 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
14.11.2022
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - výdavky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - výdavky
14.11.2022
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - príjmy
14.11.2022
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - oznámenie
9.11.2022
Pozvánka OZ 15.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2022
Dátum zvesenia 16.11.2022
Názov Pozvánka OZ 15.11.2022
25.10.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro - Belá nad Cirochou, Prístavba k objektu na zber a spracovanie starých vozidiel a sklad ND"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro - Belá nad Cirochou, Prístavba k objektu na zber a spracovanie starých vozidiel a sklad ND"
17.10.2022
Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí SK, Rodinný dom, novostavba, Zuzana Pomykalová"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2022
Dátum zvesenia 2.11.2022
Názov Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí SK, Rodinný dom, novostavba, Zuzana Pomykalová"
7.10.2022
Verejná vyhláška "Stavebné povolenie, Rodinný dom, novostavba, MUDr. Alina Piteľ"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.10.2022
Dátum zvesenia 24.10.2022
Názov Verejná vyhláška "Stavebné povolenie, Rodinný dom, novostavba, MUDr. Alina Piteľ"
30.9.2022
Výzva na predkladanie ponúk "Montážny materiál pre stavbu vodovodu a kanalizácie, Ul. A. Burika"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.9.2022
Dátum zvesenia 6.10.2022
Názov Výzva na predkladanie ponúk "Montážny materiál pre stavbu vodovodu a kanalizácie, Ul. A. Burika"
20.9.2022
Verejná vyhláška, Kolaudačné rozhodnutie stavby "Rozšírenie NN siete, Belá nad Cirochou"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2022
Dátum zvesenia 5.10.2022
Názov Verejná vyhláška, Kolaudačné rozhodnutie stavby "Rozšírenie NN siete, Belá nad Cirochou"
19.9.2022
Výzva na predkladanie ponúk "Stavebné úpravy za účelom zriadenia kuchyne"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2022
Dátum zvesenia 19.10.2022
Názov Výzva na predkladanie ponúk "Stavebné úpravy za účelom zriadenia kuchyne"
9.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2022
Dátum zvesenia 9.9.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
9.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2022
Dátum zvesenia 9.9.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
23.8.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pozvanie na ústne pojednávanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2022
Dátum zvesenia 23.8.2022
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pozvanie na ústne pojednávanie