Menu
Fotogaléria
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
3.10.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania, Belá nad Cirochou, Vihorlatská, VN? TS, NN, verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.10.2023
Dátum zvesenia 18.10.2023
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania, Belá nad Cirochou, Vihorlatská, VN? TS, NN, verejná vyhláška
Popis Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania, Belá nad Cirochou, Vihorlatská, VN, TS, NN
20.9.2023
VZN č. 07/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
20.9.2023
VZN č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Dátum zvesenia 20.9.2023
Názov VZN č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Popis VZN č. 06/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
20.9.2023
VZN č. 05/2023 - Štatút obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Dátum zvesenia 20.9.2023
Názov VZN č. 05/2023 - Štatút obce Belá nad Cirochou
Popis VZN č. 05/2023 - Štatút obce Belá nad Cirochou
20.9.2023
VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Dátum zvesenia 20.9.2023
Názov VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis VZN 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
20.9.2023
Informácia o začatých správnych konaniach, žiadosť o výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov Informácia o začatých správnych konaniach, žiadosť o výrub drevín
Popis Informácia o začatých správnych konaniach, žiadosť o výrub drevín
12.9.2023
Oznámenie o úplnej uzávierke cesty, Ul. staničná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.9.2023
Dátum zvesenia 12.9.2023
Názov Oznámenie o úplnej uzávierke cesty, Ul. staničná
Popis Železničné stavby Košice oznamujú, že v dňoch od 18.09.2023 (pondelok) od 7,00 hod do 25.09.2023 (pondelok) do 17,00 hod bude úplná uzávierka cesty III/3881  t.j.  Ul. staničnej v Belej nad Cirochou z dôvodu realizácie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na železničnej trati Humenné - Stakčín. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.
6.9.2023
Zmena termínu zasadnutia OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 6.9.2023
Názov Zmena termínu zasadnutia OZ
Popis Oznámenie o zmene termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou
6.9.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Popis Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
6.9.2023
Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja, oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja, oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu
Popis Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja, oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu
4.9.2023
Rozpočtové opatrenie 2/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.9.2023
Dátum zvesenia 8.9.2023
Názov Rozpočtové opatrenie 2/2023
Popis Rozpočtové opatrenie č. 2/2023
28.8.2023
Návrh VZN č. 7/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 8 územného plánu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.8.2023
Dátum zvesenia 28.8.2023
Názov Návrh VZN č. 7/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 8 územného plánu obce
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Belá nad Cirochou č. 7/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnko v č. 8 územného plánu obce Belá nad Cirochou.
25.8.2023
NÁVRH VZN č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2023
Dátum zvesenia 12.9.2023
Názov NÁVRH VZN č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Obce Belá nad Cirochou
21.8.2023
Dražobná vyhláška EX 1479/21 -3
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Dátum zvesenia 21.8.2023
Názov Dražobná vyhláška EX 1479/21 -3
Popis Dražobná vyhláška na nehnuteľnosť v obci Belá nad Cirochou
18.8.2023
Návrh VZN č. 05/2023 - Štatút obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.8.2023
Dátum zvesenia 18.8.2023
Názov Návrh VZN č. 05/2023 - Štatút obce
Popis Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 05/2023 - Štatút obce Belá nad Cirochou
8.8.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou na obdobie júl-december 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.8.2023
Dátum zvesenia 8.8.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou na obdobie júl-december 2023
Popis Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou na obdobie júl - december 2023
28.7.2023
Návrh VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Dátum zvesenia 28.7.2023
Názov Návrh VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
11.7.2023
Dražobná vyhláška EX 1479/21
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Dátum zvesenia 11.7.2023
Názov Dražobná vyhláška EX 1479/21
Popis Dražobná vyhláška na nehnuteľnosti v obci Belá nad Cirochou
28.6.2023
VZN č. 03/2023 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2023
Dátum zvesenia 28.6.2023
Názov VZN č. 03/2023 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou
Popis Všeobecne záväzné nariadenie Obce Belá nad Cirochou č. 03/2023 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou.
26.6.2023
Rozhodnutie v zisťovacom konaní, strategický dokument, Zmeny a doplnky č. 8 ÚP obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.6.2023
Dátum zvesenia 11.7.2023
Názov Rozhodnutie v zisťovacom konaní, strategický dokument, Zmeny a doplnky č. 8 ÚP obce Belá nad Cirochou
Popis Rozhodnutie v zisťovacom konaní, strategický dokument, Zmeny a doplnky č. 8 ÚP obce Belá nad Cirochou