Komisie

Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka:
 
JUDr. Daniela Lojanová, predseda
 
PhDr. Antónia Andraščíková, člen

Ing. Marián Bakajsa, člen

PhDr. Marianna Britanová, člen

Jozef Čižmár, člen
 
Margaréta Šimonová, člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:
 
Pavol Burda, predseda
 
Ing. Anna Britanová, člen
 
Margaréta Šimonová, člen
 
Ing. Jana Špuntová, člen
 
Komisia pre financie a správu majetku:
 
Ing. Anna Britanová, predseda
 
Magdaléna Kepičová, člen
 
Ing. Dušan Hančarik, člen
 
PhDr. Peter Karľa, člen
 
Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:
 
Ing. Jana Špuntová, predseda
 
Ing. Marián Bakajsa, člen
 
Ing. Jozef Kudravý, člen
 
PaedDr.Marek Štutika, člen
 
Mgr. Zuzana Čižmárová, člen

Ing. Lýdia Gičová, člen

Gabriel Čochráč, člen
 
Komisia pre šport a mládež:
 
Ing. Dušan Hančarik, predseda
 
Ing. Štefan Dunaj, člen
 
Pavol Burda, člen
 
PaedDr. Marek Štutika, člen
 
JUDr. Daniela Lojanová, člen
 
Komisia pre kultúru:
 
PhDr. Peter Karľa, predseda
 
PaedDr. Marek Štutika, člen
 
Ing. Jana Špuntová, člen
 
Ladislav Burda, člen