Komisie

a) Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka:
 
JUDr. Daniela Lojanová, predseda
 
PhDr. Antónia Andraščíková, člen
 
Mgr. Alžbeta Hišemová, člen
 
Margaréta Šimonová, člen
 
Ing. Marián Bakajsa, člen
 
PhDr. Marianna Britanová, člen
 
b) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:
 
Pavol Burda, predseda
 
Ing. Anna Britanová, člen
 
Margaréta Šimonová, člen
 
Ing. Jana Špuntová, člen
 
Mgr. Ján Škutka, člen
 
c) Komisia pre financie a správu majetku:
 
Ing. Anna Britanová, predseda
 
Magdaléna Kepičová, člen
 
Ing. Dušan Hančarik, člen
 
Mgr. Ján Škutka, člen
 
PhDr. Peter Karľa, člen
 
d) Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:
 
Ing. Jana Špuntová, predseda
 
Ing. Marián Bakajsa, člen
 
Ing. Jozef Kudravý, člen
 
Mgr. Ján Škutka, člen 
 
PaedDr.Marek Štutika, člen
 
Mgr. Zuzana Čižmárová, člen
 
e) Komisia pre šport a mládež:
 
Ing. Dušan Hančarik, predseda
 
Ing. Štefan Dunaj, člen
 
Pavol Burda, člen
 
PaedDr. Marek Štutika, člen
 
JUDr. Daniela Lojanová, člen
 
f) Komisia pre kultúru:
 
PhDr. Peter Karľa, predseda
 
PaedDr. Marek Štutika, člen
 
Ing. Jana Špuntová, člen
 
Ladislav Burda, člen
 
Lucia Petrová, člen

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac