Menu
Fotogaléria
Komisie

      Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka:

o   JUDr. Daniela Lojanová, predseda

o   Margaréta Šimonová, člen

o   Katarína Lecká, člen

o   Helena Bednárová, člen

o   Mgr. Jana Valcerová, člen

o   Ing. Marián Bakajsa, člen

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:

 

o   Ing. Marián Bakajsa, predseda

o   JUDr. Daniela Lojanová, člen

o   Ing. Ján Gajdoš, člen

o   Pavol Nacko, člen

o    Mgr. Zuzana Čižmárová, člen
 
Komisia pre financie a správu majetku:

 

o   Margaréta Šimonová, predseda

o   Ing. Ján Hreha, člen

o   Marek Kováč, člen

o   Ing. Marián Bakajsa, člen

o   Magdaléna Kepičová, člen

   Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:

 

o   Ing. Ján Gajdoš, predseda

o   Lukáš Klekner, člen

o   Viktor Vajda, člen

o   Peter Gnip, člen

o   Katarína Lecká, člen

o   Ing. Lýdia Gičová, člen

o   Mgr. Zuzana Čižmárová, člen

  Komisia pre šport a mládež:

o   JUDr. Daniela Lojanová, predseda

o   Ing. Dušan Hančarik, člen

o   Ján Dráb, člen

o   Mgr. Matúš Haburaj, člen

o   Ing. Ján Hreha, člen

o   Peter Gnip, člen

o   Marek Kováč, člen

o   Viktor Vajda, člen
o   Mgr. Zuzana Čižmárová, člen

 Komisia pre kultúru:

 

o   Margaréta Šimonová, predseda

o   Katarína Lecká, člen

o   Lukáš Klekner, člen

o   Mgr. Jana Valcerová, člen

o   Lucia Petrová, člen

o   Jozef Hašuľ, člen