Menu
Fotogaléria
Obec

Obec Belá nad Cirochou sa rozprestiera na severných výbežkoch Vihorlatského pohoria, v povodí rieky Cirochy. Vznikla v dôsledku valašskej kolonizácie v 14. storočí. Patrila k humenskému panstvu. Prvá písomná zmienka o dedine sa nám zachovala z roku 1451. Pôvodným živobytím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch, ako aj ťažba a spracovanie železnej rudy. Obzvlášť sa darilo včelárstvu.
 
Dnes žije v Belej nad Cirochou vyše 3360 obyvateľov, čím sa radí k veľkým zemplínskym obciam. K jej rozvoju prispieva nepatrná vzdialenosť okresného mesta Snina, kde nachádzajú ľudia pracovné príležitosti ako aj verejné služby. Pôsobia tu tiež desiatky súkromných podnikateľov z oblasti poľnovýroby, obchodu a služieb.
 
Školstvo píše v obci svoju históriu od roku 1848. Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Petra a Pavla tvorí komplex šiestich budov základnej školy a veľká budova materskej školy. V jej areáli bolo vybudované futbalové ihrisko, dva tenisové kurty a detské ihrisko. Navštevuje ju vyše 300 žiakov. V poslednom období bola dovybavená počítačovou a jazykovou učebňou, nachádza sa tu i kaplnka.
 
Od roku 1990 sídli v Belej nad Cirochou rímskokatolícky farský úrad. Dominantnou stavbou ako aj historickou pamiatkou je rímskokatolícky Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pochádza z roku 1912. V šesťdesiatych rokoch bola významne pozmenená jeho architektúra. Na prvý pohľad zaujme štukovou výzdobou. Pred kostolom môžete obdivovať bronzový kríž. Občiansku vybavenosť rozšírilo i vybudovanie domu smútku. Nielen miestni obyvatelia vítajú dostatok reštauračných a ubytovacích zariadení v obci.
 
V Belej nad Cirochou pôsobí množstvo spolkov zameraných na športovú ako aj kultúrnu oblasť. Svojou aktivitou výrazne dotvárajú tunajšie spoločenské dianie. Neodmysliteľnou udalosťou obce je napríklad furmanská súťaž. V okolí obce je množstvo prírodných zaujímavostí.