Menu
Fotogaléria
Krízový štáb obce

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v súlade s § 10 ustanovuje obciam zriadiť krízový štáb ako výkonný orgán krízového riadenia obce, ktorého úlohou je analyzovať krízovú situáciu, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v pôsobnosti obce v období krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu.

Súvisiaci právny predpis:
Zákon č. 387/2022 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu