Menu
Fotogaléria
Územný plán obce
Archív do roku 2021
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.1.2024
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ÚP obce Belá nad Cirochou v znení zmien a doplnkov
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2024
Názov Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ÚP obce Belá nad Cirochou v znení zmien a doplnkov
Popis Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ÚP obce Belá nad Cirochou v znení  zmien a doplnkov
21.12.2023
Zmena a doplnky č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou, čistopis
Detail dokumentu
Dátum 21.12.2023
Názov Zmena a doplnky č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou, čistopis
Popis Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu obce belá nad Cirochou, čistopis
Prílohy
ebb14_Belá ZM 8_Schéma záväznej časti návrh.pdf ebb14_Belá ZM 8_Schéma záväznej časti podklad (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_VPS návrh (2).pdf ebb14_Belá ZM 8_VPS podklad (2).pdf ebb14_ZČ ZaD 8 BELA 2023 (1).pdf ebb14_Belá n_C ZaD 8 Správa k §25.pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr 1a KOMPLEXNÝ NÁVRH podklad (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_1a KOMPLEXNÝ NÁVRH návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_1b KOMPLEXNÝ NÁVRH návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_1b KOMPLEXNÝ NÁVRH podklad (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_2 PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE legenda návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_2a PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_2a PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE podklad (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_2b_2c PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_výkr_2b_2c PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE podkald.pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_2 Priest_usporiadanie a funkč._využ_legenda podklad.pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_3 Doprava návrh legenda.pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_3a Doprava návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_3a Doprava podklad (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_3b_3c Doprava návrh (2).pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_3b_3c Doprava podklad (2).pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_4 TV voda plyn legenda návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_4a TV voda plyn návrh.pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_4a TV voda plyn podklad.pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_4b_4c TV voda plyn návrh (1).pdf ebb14_Belá ZM 8_ výkr_4b_4c TV voda plyn podklad (1).pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_5 TV energetika káble legenda návrh (1).pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_5b_5c TV energetika káble návrh (1).pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_5b_5c TV energetika káble podklad (1).pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_7a OPaTK návrh.pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_7a OPaTK podklad.pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_7b OPaTK návrh.pdf 560dd_Belá ZM 8_ výkr_7b OPaTK podklad.pdf
20.12.2023
Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2023
Názov Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Popis Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou, návrh 
Prílohy
f6153_Belá ZM 8_VPS návrh (1).pdf f6153_Belá ZM 8_VPS podklad (1).pdf f6153_Belá ZM 8_výkr 1a KOMPLEXNÝ NÁVRH podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_1a KOMPLEXNÝ NÁVRH návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_1b KOMPLEXNÝ NÁVRH návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_1b KOMPLEXNÝ NÁVRH podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_2 PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE legenda návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_2a PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_2a PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_2b_2c PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_výkr_2b_2c PRIEST_USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYIŽÍVANIE podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_3 Doprava legenda návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_3a Doprava návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_3a Doprava podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_3b_3c Doprava návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_3b_3c Doprava podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_4 TV voda plyn legenda návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_4b_4c TV voda plyn návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_4b_4c TV voda plyn podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_5 TV energetika káble legenda návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_5b_5c TV energetika káble návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_5b_5c TV energetika káble podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_6 Zábery PP legenda návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_6a Zábery PP návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_6a Zábery PP podklad.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_6b_6c Zábery PP návrh.pdf f6153_Belá ZM 8_ výkr_6b_6c Zábery PP podklad.pdf f6153_ZaD Belá n_C 8 správa.pdf