Menu
Fotogaléria
Dotácia na podporu humanitárnej pomociV súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách môže požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 - fyzické osoby
Vyhlásenie k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci
 
Vyplnenú žiadosť spoločne s vyhlásením posielajte na adresu: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky
Špitálska 4-6-8
81 643 Bratislava
 
Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-humanitarnej-pomoci.html
 
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte, prosím, kontaktovať Obecný úrad Belá nad Cirochou.