Menu
Fotogaléria
Obecný podnik Belá nad Cirochou

Obecné zastupiteľstvo obce Belá nad Cirochou Uznesením č. 33/2017 zo dňa 12.09.2017 schválilo zriadenie Obecného podniku Belá nad Cirochou, s.r.o., so 100 % účasťou obce Belá nad Cirochou pre potreby obce Belá nad Cirochou a podnikanie v regióne, ale aj na území Slovenskej republiky. Spoločenskou zmluvou zo dňa 24.10.2017 bola založená obchodná spoločnosť Obecný podnik Belá nad Cirochou, s.r.o., so sídlom: Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou. 

Predmet podnikania:
1. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
7. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
10. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
11. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia podľa ust. § 132 Obchodného zákonníka. Výkon kompetencií valného zhromaždenia vykonáva starosta obce Belá nad Cirochou ako štatutárny zástupca jediného spoločníka spoločnosti. V rámci výkonu kompetencií valného zhromaždenia sa uplatní pôsobnosť obecného zastupiteľstva tým, že na návrh starostu obce prijme obecné zastupiteľstvo rozhodnutie, ktoré je pre valné zhromaždenie, resp. rozhodnutie jediného spoločníka záväzné. Pôsobnosť vo vzťahu k valnému zhromaždeniu je uplatňovaná podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Výpis z obchodného registra SR