Menu
Fotogaléria
Rybársky lístok

Obec Belá nad Cirochou vydáva na požiadanie rybársky lístok, oprávňujúci držiteľa na lov rýb. 
 
Rybársky lístok sa vydáva:
 
trojročný – 17,00 €
ročný – 7,00 €
mesačný – 3,00 €
týždenný – 1,50 €
Od poplatku sú oslobodení: žiaci, študenti  stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, odborní zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady SR a osoby do pätnásť rokov.

Súvisiaca legislatíva: