Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2018 – 2022 :

- Margaréta Šimonová
 
- Ing. Jana Špuntová
 
- Ing. Anna Britanová
 
- PaedDr. Marek Štutika
 
- Ing. Dušan Hančarik
 
- PhDr. Peter Karľa
 
- JUDr. Daniela Lojanová
 
- Mgr. Ján Škutka
 
- Pavol Burda

- Gabriel Čochráč

- Jozef ČižmárZastupiteľsťvo 


Margaréta ŠimonováIng. Dušan HančarikPhDr. Peter KarľaIng. Jana Špuntová