Menu
Fotogaléria
Opustili nás

Vážení občania,

v prílohe sú zverejnené smútočné oznámenia.Smútočné oznámenia sú zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho zverejnením, resp. ho nahlási na Matričný úrad obce Belá nad Cirochou. Ak rodina zosnulého prejaví záujem, smútočné oznámenie je možné vyhlásiť aj prostredníctvom obecného rozhlasu.

                                                                         Kto žije v srdciach, nikdy nezomiera...