Investičné zámery - archív do roku 2021

Furmanský areál

C.1 Celková situácia areálu

D.1.10.2-01 SITUÁCIA

D.2.1.2 Pôdorys 1.NP

D.2.1.6 Pohľady

D.9.1.2.1 Situačné riešenie

D.9.1.2.2 Výkres zostavy použitých prvkov

D1.1.2 - 02 PÔDORYS 1.NP

D1.1.2 - 03 PÔDORYS 2.NP

D1.1.2 - 09 Pohlady

D3.1.2 -4 POHĽADY

D3.1.2-1 ZÁKLADY_ PôDORYS 1.NP


Chodník - ulica Štúrova

Situácia koordinácia

Sprievodná správa - Ulica Štúrova


Denný stacionár

C.1 Koordinačná situácia

D.1.1-3 PÔDORYS 1.NP

D.1.1-7 POHĽADY

Vizualizácie_01

Vizualizácie_03

Vizualizácie_04


Zariadenie pre seniorov

C.1 Koordinačná situácia stavby

D.1.1.2_PÔDORYS 1.NP(SO 01) (1)

D.1.1.2_PÔDORYS 1.NP(SO 01)

D.1.1.4_POHĽADY(SO 01)

D.1.2.4_POHĽADY(SO 02)

D.1.3.2_PÔDORYS 1.NP(SO 03)

D.1.3.4_POHĽADY(SO 03)

D.1.4.2_PÔDORYS 1.NP(SO 04)

D.1.4.4_POHĽADY(SO 04)

D.1.5.2_PÔDORYS 1.NP(SO 05)

D.1.5.4_POHĽADY(SO 05)

D.1.6.2_PÔDORYS 1.NP(SO 06)

D.1.6.4_POHĽADY(SO 06)

Zariadenie pre seniorov-Vizualizácie


Park priateľstva

Situácia_UK_250

Sprievodná správa

SO 01-2 Situácia

SO 01-2 TDZ

TS 01-2

SO 01-7 Situácia

TS 01-7

SO 01 - 5 Autobusový prístrešok


Technická vybavenosť IBV Budovateľská

01_Technická správa bela n cir

03 Sit.na podklade katastrálnej mapy nový stav KATASTRA

04 Situácia stavby

2 Situácia

3 Vzorový priečny rez SO 01, SO 02

4 Vzorový priečny rez SO 03, SO 04

TS A

TS B


Elektrická nabíjacia stanica

ELI BELA NS NN PDF projekt


Združená kanalizačná prípojka Ul. Osloboditeľov 

BELA NC TS-KANAL-CS

BELA_KANAL-CS-EXP-01


Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti

C1_Situácia SO 01

C2_Situácia SO 02

C3_Situácia_SO_01.7

Sprievodná správa MRK

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac