Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.7.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
20.7.2022
Informácia o spôsobe hlasovania
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Informácia o spôsobe hlasovania
20.7.2022
Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov, aký sa má v nich voliť
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov, aký sa má v nich voliť