Územný plán - archív do roku 2021

Obec Belá  nad Cirochou zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN- O).


Do úplnej textovej a výkresovej dokumentácie zmien a doplnkov možno nahliadnuť na obecnom úrade v Belej nad Cirochou, alebo na tejto stránke.

Návrh na zmeny a doplnky č. 5

Komplexný návrh 2880 sútlač.pdf (390726)

Komplexný návrh 2880.pdf (280071)

Komplexný návrh 10000 sútlač.pdf (1000663)

Komplexný návrh 10000.pdf (377564)

PP 2880.pdf (578102)

ZaD 5 Belá n_C 2018 Správa.pdf (932940)

Návrh na zmeny a doplnky č. 4:


Belá Komplexný 2880 a.pdf (617142)

Belá Komplexný 2880 b.pdf (1177213)

Belá Komplexný 2880 c.pdf (902307)

Belá Komplexný 2880 d.pdf (949878)

Belá Komplexný 2880 e.pdf (780776)

Belá Komplexný 2880 f.pdf (481446)

Belá Komplexný 2880 g.pdf (570596)

Belá Komplexný 2880 h.pdf (305978)

Belá Komplexný 2880 i.pdf (250749)

Belá Komplexný 2880 j.pdf (272748)

Belá Komplexný 10000 b.pdf (1563882)

Belá Komplexný 10000 c.pdf (573999)

Belá komplexný 10000 legenda.pdf (192616)

Belá sútlač TV_elektrina_káble c,d,e,f ,i.pdf (734947)

Belá sútlač Komplexný 2880 b.pdf (680265)

Belá sútlač Komplexný 2880 c.pdf (623553)

Belá sútlač Komplexný 2880 d.pdf (505230)

Belá sútlač Komplexný 2880 e.pdf (456438)

Belá sútlač Komplexný 2880 f.pdf (386920)

Belá sútlač Komplexný 2880 g.pdf (386042)

Belá sútlač Komplexný 2880 h.pdf (486821)

Belá sútlač Komplexný 2880 i.pdf (379119)

Belá sútlač Komplexný 2880 j.pdf (210605)

Belá sútlač Komplexný 10000 b.pdf (1893329)

Belá sútlač Komplexný 10000 c.pdf (1140720)

Belá sútlač TV_voda, plyn a,b,c,h,i.pdf (1184386)

Belá sútlač TV_voda, plyn c,d,e,f ,i (1).pdf (778456)

Belá sútlač TV_voda, plyn c,d,e,f ,i.pdf (778456)

Belá sútlač TV_voda, plyn f,g.pdf (374854)

Belá sútlačTV_elektrina_káble a,b,c,h,i.pdf (1039896)

Belá sútlačTV_elektrina_káble f,g.pdf (108498)

Belá TV_elektrina_káble a,b,c,h,i.pdf (719966)

Belá TV_elektrina_káble c,d,e,f ,i.pdf (572776)

Belá TV_voda, plyn a,b,c,h,i.pdf (899137)

Belá TV_voda, plyn c,d,e,f ,i.pdf (570897)

Belá TV_voda, plyn f,g.pdf (253831)

Belá výkr_2,4,5,6, legenda.pdf (234646)

Zábery LP j.pdf (194144)

Zábery PP d,e.pdf (806073)

Zábery PP b,c,i.pdf (938612)

Zábery PP f.pdf (573686)

Zábery PP g.pdf (635487)

Zábery PP h.pdf (1110698)

Zábery PPa.pdf (908779)

ZaD Belá správa.pdf (810811)


Návrh na zmeny a doplnky č. 3 - doplnenie prerokovania:


Belá Výkr. 2 urb cyklotur_chodník.pdf (811629)

Belá Výkr. 2a urb_D.pdf (525492)

Belá Výkr. 2b urb_D.pdf (144555)

Belá Výkr. 2d urb_D.pdf (647486)

Belá Výkr. 2e urb_D.pdf (343725)

Belá Výkr. 2f urb_D.pdf (415052)

Belá Výkr. 4e voda.pdf (346694)

Belá Výkr. 4f voda.pdf (363596)

Belá Výkr. 5a TV el.pdf (496954)

Belá Výkr. 5c TV el.pdf (225170)

Belá Výkr. 5d TV el.pdf (638363)

Belá Výkr. 5eTV el.pdf (334104)

Belá Výkr. 5f TV el.pdf (359210)

Belá Výkr. 6a PP.pdf (1756692)

Belá Výkr. 6b PP.pdf (1316441)

Belá Výkr. 6c PP.pdf (1337137)

Belá Výkr. 6d PP.pdf (1070456)

Belá Výkr. 6e PP.pdf (2405408)

Belá Výkr. 6f PP.pdf (1092048)

Belá Výkr. cyklotur_chodník PP.pdf (2859689)

Belá 1A 10000 Komplexný návrh.pdf (604197)

Belá 1B 10000 Komplexný návrh.pdf (1132222)

Belá 1C 10000 Komplexný návrh.pdf (463549)

funkčné využitie odsúhlas_lok..JPG (93148)

Oznamenie podla zákona EIA Belá n_C 2.pdf (141878)

zábery out.JPG (133220)

zábery in.JPG (89094)

ZaD č 3 Belá správa po prerokovaní.pdf (262941)


Návrh na zmeny a doplnky č. 3:Belá výkr. 2a urb_D.pdf (417427)

Belá výkr. 2b urb_D.pdf (418514)

Belá výkr. 2c urb_D.pdf (480039)

Belá výkr. 2d urb_D.pdf (621719)

Belá výkr. 2e urb_D.pdf (335515)

Belá výkr. 2f urb_D.pdf (381013)

Belá výkr. 2g urb_D.pdf (226006)

Belá výkr. 2h urb_D.pdf (247691)

Belá výkr. 2i urb_D.pdf (175353)

Belá výkr. 4b TV voda.pdf (2076355)

Belá výkr. 4e TV voda.pdf (1403191)

Belá výkr. 4f TV voda.pdf (953896)

Belá výkr. 5a TV el.pdf (834320)

Belá výkr. 5b TV el.pdf (2071930)

Belá výkr. 5c TV el.pdf (2155523)

Belá výkr. 5d TV el.pdf (2037714)

Belá výkr. 5e TV el.pdf (1392438)

Belá výkr. 5f TV el.pdf (956490)

Belá výkr. 5g TV el.pdf (1090268)

Belá výkr. 5h TV el.pdf (1145700)

Belá výkr. 6a PP.pdf (935805)

Belá výkr. 6b.pdf (1316317)

Belá výkr. 6c.pdf (809610)

Belá výkr. 6d.pdf (1174588)

Belá výkr. 6e.pdf (1269383)

Belá výkr. 6f.pdf (1091576)

Belá výkr. 6i.pdf (861576)

Textová časť:

Komplexný návrh 1.pdf (687653)

Komplexný návrh 2.pdf (1093112)

Komplexný návrh 3.pdf (501361)

ZaD ÚPN č 3 Belá n_C 2014.pdf (272890)