Menu
Fotogaléria
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.10.2022
Špeciálny spôsob hlasovania - OZNAM
Detail dokumentu
Dátum 24.10.2022
Názov Špeciálny spôsob hlasovania - OZNAM
3.10.2022
Oznam pre politické strany o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 3.10.2022
Názov Oznam pre politické strany o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
9.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 9.9.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
9.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 9.9.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
4.8.2022
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností
Detail dokumentu
Dátum 4.8.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností
4.8.2022
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Detail dokumentu
Dátum 4.8.2022
Názov Oznámenie o počte obyvateľov obce
22.7.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 22.7.2022
Názov Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
20.7.2022
Oznam o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznam o delegovaní členov do Okrskovej volebnej komisie
20.7.2022
Oznam o delegovaní členov do Miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznam o delegovaní členov do Miestnej volebnej komisie
20.7.2022
Oznámenie o predkladaní kandidátnych listín
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznámenie o predkladaní kandidátnych listín
20.7.2022
Oznámenie o menovaní zapisovateľky MVK
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Oznámenie o menovaní zapisovateľky MVK
20.7.2022
Informácia o spôsobe hlasovania
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Informácia o spôsobe hlasovania
20.7.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2022
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený