Január 2023
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 2 - PIATOK
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 1 - ŠTVRTOK
 • Zber - Jedlé oleje
 • Zber - Veľkorozmerný odpad
 • Športové podujatia
 • Kultúrne podujatia
 • Zber - Elektro odpad
 • Zber - Papier
 • Zber - Nebezpečný odpad
 • Zber - Sklo
 • Zber - Zmiešané plasty a PET fľaše
 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 • Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Udalosti v obci
Zber - Komunálny odpad - oblasť 2
Dňa: 30.06.2023

Zber - Komunálny odpad - oblasť 1
Dňa: 29.06.2023

Zber - papier a VKM (tetrapak)
Dňa: 27.06.2023

Zber - Komunálny odpad - oblasť 2
Dňa: 16.06.2023

Zber - zmiešané plasty a PET fľaše
Dňa: 15.06.2023