Menu
Fotogaléria
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 2 - PIATOK
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 1 - ŠTVRTOK
 • Zber - Jedlé oleje
 • Zber - Veľkorozmerný odpad
 • Športové podujatia
 • Kultúrne podujatia
 • Zber - Elektro odpad
 • Zber - Papier
 • Zber - Nebezpečný odpad
 • Zber - Sklo
 • Zber - Zmiešané plasty a PET fľaše
 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 • Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Udalosti v obci
Zber - nebezpečný odpad
Dňa: 03.07.2024

Zber nebezpečného odpadu
Dňa: 10.01.2024

Zber - nebezpečný odpad
Dňa: 17.10.2023

Zber - nebezpečný odpad
Dňa: 20.04.2023

Zber - Nebezpečný odpad
Dňa: 19.10.2022