Menu
Fotogaléria
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 2 - PIATOK
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 1 - ŠTVRTOK
 • Zber - Jedlé oleje
 • Zber - Veľkorozmerný odpad
 • Športové podujatia
 • Kultúrne podujatia
 • Zber - Elektro odpad
 • Zber - Papier
 • Zber - Nebezpečný odpad
 • Zber - Sklo
 • Zber - Zmiešané plasty a PET fľaše
 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 • Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Udalosti v obci
Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 03.12.2024

Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 04.10.2024

Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 07.08.2024

Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 10.06.2024

Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 12.04.2024