Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou24.03.202114.05.20218d7bb_Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 11.05.202104.05.202112.05.2021f8e2b_Pozvánka OZ 11.05.2021.pdf
Návrh Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou24.03.202124.04.20215a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000 2 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000 2.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000_1 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000_1.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 10000 podklad.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 10000 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 10000.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Sprievodná správa.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 legenda.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 náložka.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 podklad.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Záv_časť.pdf
Zverejnenie výzvy podľa § 34a zákona č. 229/1991 Zb.12.04.202112.04.2021Na základe žiadosti Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik, Ulič 96, 067 67 Ulič, Obec Belá nad Cirochou zverejňuje:   Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom  Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravi30683_VÝZVA pre vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv.pdf30683_VÝZVA pre vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv.pdf
Informácie o začatých správnych konaniach07.04.202107.04.20211915a_Informácie o začatých správnych konaniach.pdf
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ 13. 4. 202106.04.202106.04.20212508f_Pozvánka OZ 13. 4. 2021.pdf
VSD Oznamenie o vstupe Obec Belá nad Cirochou Viac tu16.03.202116.03.20212a1af_21 03 16 VSD_Oznamenie o vstupe_obec Belá nad Cirochou.pdf
Oznámenie o zániku madátu poslanca OZ a nástupe náhradníka23.02.202109.03.202170c19_Oznámenie o zániku madátu poslanca OZ a nástupe náhradníka.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 9. 3. 202102.03.202109.03.2021b8be5_Pozvánka 09.03.2021.jpg
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 202118.02.202109.03.2021cd1fd_Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 2021.pdf
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 2021 - 2. vypracovanie18.02.202109.03.202103761_Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 2021 - 2. vypracovanie.pdf
POZVÁNKA OZ 10. 2. 202103.02.202109.03.20215c9c4_Pozvánka OZ 10.2.2021.jpg
Stavebné povolenie - Rozšírenie NN siete Budovateľská VV16.02.202109.03.2021d8ba0_stavebne_povolenie_rozsirenie_NN_siete_budovatelska_VV.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie SK rozšírenie NN siete11.01.202109.03.2021068eb_VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie SK rozšírenie NN siete.pdf
Individuálna Výročná správa Obce Belá nad Cirochou za rok 202003.02.202109.03.2021f9c19_Individuálna Výročná správa Obce Belá nad Cirochou za rok 2020.pdf
Verejná vyhláška - UR TV pre IBV Budovateľská08.12.202009.03.2021c141f_Verejná vyhláška - UR TV pre IBV Budovateľská.pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Petro08.12.202009.03.202132781_Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Petro.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 15. 12. 2020 07.12.202009.03.2021378fc_Pozvánka OZ 15. 12. 2020-page-001.jpg
Verejná vyhláška - SP Rozšírenie NN siete08.12.202009.03.2021ce78b_Verejná vyhláška - SP Rozšírenie NN siete.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 1. 12. 202024.11.202009.03.2021c5340_Pozvánka OZ 1. 12. 2020.jpg
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac