Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Stavebné povolenie - Chodník Drieňová22.07.202009.03.20213fc67_Dodatok č. 1 k VZN č.3-2019.pdf
Návrh VZN č. 01-2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie13.07.202009.03.20211b424_Návrh VZN č. 01-2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie.pdf
Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - chodník Drieňová14.07.202009.03.20215f584_Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - chodník Drieňová.pdf
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA29.06.202009.03.2021007d3_Oznámenie o vyhlásení ponukového konania - LV 3142.pdf007d3_Oznámenie o vyhlásení ponukového konania - Urbariát.pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na júl až december 202011.07.202009.03.2021aec54_Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na júl až december 2020.pdf
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE24.06.202009.03.202192352_Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja.pdf
Výzva - Znižovanie balastných vôd vo verejnej kanalizácii 26.06.202009.03.20217a919_Výzva - verejná kanalizácia.pdf
14. zasadnutie OZ - Navrhovaný program rokovania 05.06.202009.03.2021e700f_Navrhovaný program rokovania - 14. zasadnutie OZ.jpg
Pozvánka na zasadnutie OZ 26. 6. 202023.06.202009.03.2021c44c4_Pozvánka OZ 26. 6. 2020.jpg
Pozvánka na zasadnutie OZ 5. 5. 202028.04.202009.03.20211c45a_Pozvánka OZ 5. 5. 2020-page-001.jpg
Pozvánka na zasadnutie OZ 9. 6. 202002.06.202009.03.202108172_Pozvánka OZ 9. 6. 2020.jpg
Verejná vyhláška - pozemkové úpravy19.03.202009.03.2021be7e2_pozemkove_upravy_informacia_verejna_vyhlaska.pdf
NÁVRH - dodatok č. 1/2020 k VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Belá nad Cirochou. 20.04.202009.03.20213f5ab_Dodatok č. 1 k VZN č.3-2019.pdf
oznamenie SK verejna vyhlaska chodnik drienova18.03.202009.03.202154263_oznamenie SK verejna vyhlaska chodnik drienova.pdf
Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí10.03.202009.03.2021dbf35_Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí.pdf
Verejná vyhláška Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí 10.03.202009.03.2021df9b5_Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí.pdf
Verejná vyhláška Územné konanie - chodník ulica Drieňová Viac tu: https://www.belanadcirochou.sk/news/verejna-vyhlaska-uzemne-konanie-chodnik-ulica-drienova/26.02.202009.03.2021bcf39_verejna_vyhlaska_UK_chodnik_drienova.pdf
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou11.02.202011.03.202002079_Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.pdf
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav12.02.202012.02.202044b01_Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav.pdf
Oznámenie o zrušení termínu konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva09.01.202009.02.202088a72_Zrušenie termínu zasadnutia OZ - 14.01.2020.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac